NAUČÍM VAŠE ZAMĚSTNANCE
EFEKTIVNĚ DOSAHOVAT LEPŠÍCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

Libuše Petrovic
Certifikovaná koučka

libusepetrovic

K čemu mé klienty vedu

Pomáhám jim najít cestu k dosažení cílů stejně jako k sobě samým

Dokážu zkvalitnit jejich profesní i osobní život a dovést je k trvalým žádoucím změnám

Stávají se sebevědomými, zodpovědnými a samostatnými při řešení i náročnějších úkolů či situací

Uvědomují si svou roli a své životní hodnoty, se kterými dokáží pracovat tak, aby dále rostli

Jakých FIREMNÍCH výsledků můžeme společně dosáhnout

 • Zaměstnanci jsou jeden tým, který míří ke stejnému cíli
 • Vzájemná důvěra a podpora mezi kolegy na různých úrovních vedení
 • Výkonnější, sebevědomější a spokojenější zaměstnanci = lepší obchodní výsledky
 • Zlepšení vztahů a celkové atmosféry uvnitř vaší společnosti
 • Účinnější komunikace s klienty skrze lepší pochopení rolí zaměstnanců

KOUČINK jako cesta ke zvýšení potenciálu a spokojenosti vašich zaměstnanců. 

Jakých výsledků můžeme společně dosáhnout s JEDNOTLIVCI

 • Seberozvoj a práce s vlastními hodnotami
 • Zvýšení potenciálu a výkonu (průměrní budou lepší, dobří budou nejlepší)
 • Efektivní dosahování cílů (práce s prioritami a postupnými kroky, time management…)
 • Vyšší výkonnost, samostatnost, zodpovědnost a prohloubení loajality
 • Odvaha řešit i náročnější úkoly, větší iniciativa
 • Předcházení syndromu vyhoření
 • Vnitřní vyrovnanost a rovnováha

Těmito situacemi možná ve firmě procházíte
a já vám s nimi umím pomoci

 • Úspěšné jednotlivce chcete podpořit v jejich růstu (a zároveň zachovat loajalitu)
 • Nedůvěra mezi kolegy
 • Neshody v týmu nebo mezi odděleními (chcete, aby kolegové táhli za jeden provaz a byli opravdový tým)
 • Hledáte vhodnou a účelnou motivaci pro vaše zaměstnance v rámci jejich seberozvoje
 • Výsledky jednotlivců stagnují a vy je potřebujete opět rozpohybovat
 • Nejste si jisti, zda někteří zaměstnanci svou roli ve firmě naplňují tak, jak se očekává
 • Mezi lidmi lze vycítit stres a napjatá atmosféra
 • Chystáte se na firemní změny, na které je potřeba osoby na konkrétních pozicích připravit (povýšení, restrukturalizace, změna odpovědností)
 • Zaměstnanci, kteří se blíží k vyhoření
 • Nechcete jen „stádo“, naopak potřebujete samostatně a zodpovědně smýšlející a zodpovědné zaměstnance
 • Potřebujete, aby vaši zaměstnanci byli výkonnější
 • Chcete zlepšit disciplínu zaměstnanců skrze pochopení jejich rolí

Kdo může být koučovaný?

 

Manažeři na všech řídících úrovních
Ti, kteří na sobě chtějí zapracovat a využít svůj vlastní potenciál
Řadoví zaměstnanci na odpovědných pozicích

Vždy s oblibou říkám: "Když klient CHCE, jde VŠECHNO"

PRAVIDLA, která přináší úspěch

 

ZMĚNA JE ŽÁDOUCÍ 

Koučovaný s celým procesem souhlasí a je připraven na sobě pracovat

NEČEKEJTE OKAMŽITÉ VÝSLEDKY

Jedná se o proces, který má svůj průběh a také cíl

MOTIVACE

Znát své „proč“ je základem cesty k vašemu úspěchu

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

Zvyšujte efekt a dosažení žádoucích výsledků

Hodnoty, které mě provázejí a kterých si klienti cení

 • DŮVĚRA je pro mě základ, na kterém dál s klientem stavíme
 • UPŘÍMNOST na obou stranách (protože s upřímností vždy nejdál dojdete)
 • LIDSKÝ PŘÍSTUP společně s přirozeností je součástí mé práce
 • RESPEKTUJI každý názor a nehodnotím, zda je správně nebo špatně
 • NASLOUCHÁM nejen ušima, ale také srdcem
 • PARŤÁK v lepších i horších časech – taková je má osobní podpora všem mým klientům
 • S INDIVIDUALITOU A JEDINEČNOSTÍ každého jednotlivce pracuji tak, abych klientovi vytvořila co nejlepší podmínky pro jeho vlastní rozvoj v rámci koučování
 • JSEM TO STÁLE JÁ, ať už jako koučka nebo Libuše v soukromém životě – vždy mě poznáte :)
 • MÉ POSLÁNÍ je pomáhat klientům ke kvalitnějšímu osobnímu či profesnímu životu

Reference


 • Jan Filla

  Manažer trvalého zlepšování

  V rámci úvodní koučovací hodiny jsme s Libuší probrali a pojmenovali problém, který jsem chtěl vyřešit. Na tuto první schůzku jsme navázali dalšími koučovacími sezeními, během kterých jsem s Libušinou pomocí našel možná řešení. Ta se týkala zlepšení vlastní organizace času a chodu oddělení, za které jsem zodpovědný.

  Na Libuši velmi oceňuji její důvěryhodnost, kterou navíc podporuje svou přirozenou a pozitivní komunikací. Okamžitě jsme tak našli „společnou řeč“ a byl jsem schopen otevřít témata, která vyžadovala vysokou míru důvěry.

  Nejvíce překvapivé bylo pro mě zjištění, že člověk má řešení schované někde v mysli. Jen si toho není plně vědom. Díky Libuši jsem nejen úspěšně začal řešit daný problém, ale hlavně jsem si uvědomil i sílu procesu „sebekoučování“, kam naše spolupráce míří.

 • Kristýna Myšáková

  Podnikatelka

  Vřele doporučuji služby Libušky. Je skvělým parťákem na mé nové cestě za sebedůvěrou a podnikáním. Na každé naše setkání se pokaždé moc těším. Vždycky si ujasním a utříbím otázky uvnitř sebe, což pozitivně ovlivňuje mé životní posuny. Velmi oceňuji, jak mi pomáhá uchopit mé začátky v podnikání, které pro mě nejsou vůbec jednoduché. Díky Libušce se mi daří najít ta nejlepší řešení, jak se posunout zase o kousek dál. Pomocí vhodně položených a věcných otázek mi pomáhá nastavit mé sny, cíle a cestu k nim. Velký přínos vidím také v jejím vedení, které je čistě orientované na mě. Nesoudí a mám její maximální podporu. Vím, že jí můžu stoprocentně důvěřovat a že jsem se svěřila do správných pečujících rukou. A co je pro mě velmi důležité, pomáhá mi nahlížet na věci z různých úhlu pohledu. Stejně jako se nám daří otevírat Pandořiny skříňky. Dávám 12 bodů z 10 a tímto děkuji!

 • Hana Doležalová

  Učitelka na ZŠ

  K Libušce mě přivedla touha posouvat se vpřed. Naše spolupráce mi umožnila stát se skutečným tvůrcem svého života. Díky koučování se na věci dokážu dívat z jiných úhlů pohledu a to nejdůležitější, daří se mi nacházet nová řešení. Nejvíc se mi líbí, že si život tvořím opravdu podle sebe. Díky vnímavému a respektujícímu přístupu Libušky se cítím jako hrdinka ve svém vlastním příběhu.

 • Michaela, K.

  Marketingová manažerka

  Koučink pro mě byla zcela nová zkušenost. A již po prvním setkání s Libuškou jsem byla překvapená, jak moc mi může koučování v různých oblastech mého života pomoct. Uvědomila jsem si své životní priority a hodnoty a díky konkrétním akčním krokům na sobě začala pracovat. Mou hlavní motivací jsou cíle, které jsem si nastavila. Už jsem dosáhla prvních větších úspěchů a pokračuji dále. Během koučování se cítím komfortně a příjemně. Oceňuji, že můžu být naprosto upřímná, neboť Libušce zcela důvěřuji. Vnímám ji jako přátelskou a vnímavou ženu. Její přístup je velmi osobní a současně zcela profesionální. Navíc je na ní vidět, že ji tato práce opravdu baví. Zároveň se mi líbí, že pro Libušku není nic malicherné a nedůležité. A já si tak již několikrát měla možnost uvědomit, že právě i maličkost může znamenat v důsledku hodně. Koučink mi pomohl nahlížet na některé věci jinak. Díky svým odpovědím na dobře položené otázky jsem si sama nahlas dokázala zvědomit podstatné věci, které se týkají mého života. Nejvíc mě na tom baví, že řešení nakonec vždy vychází ze mě a že se vlastně nejedná o rady někoho jiného.
 • Aneta Neubergová

  Majitelka lesní školky

  Setkání s Libuškou je pro mě chvilkou pro sebe. Je to jako setkání s přítelkyní, která ví, jak poradit, aniž by mi něco vnucovala. Umí se zeptat způsobem, kterým vás donutí si uvědomit mnoho věcí. Od začátku do konce se cítíte jako s kamarádkou a přesto dosáhnete mnohých uvědomění. Díky moc Libuško

 • Bohumila Kočvarová

  HR, obor vzdělávání zaměstnanců

  Moje koučka Libi Petrovic splňuje všechny dovednosti, které by měl mít profesionální kouč, a to na 250 %. Během našich sezení mi aktivně naslouchá. Nesoudí mě ani ostatní lidi a ani nehodnotí. Podporuje mě a opravdu se o mě zajímá. Umí klást účinné otázky ve správný čas, dokáže vycítit důležitost tématu a rozhovor vede žádoucím směrem. Zároveň si cením toho, že mi nechává dost prostoru pro mé vlastní vyjádření. A přesně takto naše setkání probíhají. Myslím, že dostatečným ukazatelem mojí spokojenosti a její perfektně odvedené práce je třeba jen to, že se na setkání s ní pokaždé vyloženě těším. Závěrem bych ráda použila jedno přirovnání. Po příjemně strávené hodince s Libi se moje duše cítí stejně, jako se cítí moje pleť po péči v luxusním kosmetickém salónu. Přesně takový pocit zažívám pokaždé od našeho prvního setkání. Díky tomu jsem si uvědomila, že stejně jako pečuji o svůj zevnějšek, je potřeba pečovat o mé nitro